Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013        Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2013                Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2013       Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
12 – 14 iunie 2013       Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013     Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 28 iunie 2013       Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2013                 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
2 iulie 2013                 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
3 iulie 2013                 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013                 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
8 iulie 2013                 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013                 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013           Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013               Afişarea rezultatelor finale

 Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013       Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-21 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
20 -21 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
22 – 23 august 2013    Evaluarea competenţelor digitale – proba D
26 august 2013            Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
27 august 2013            Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 august 2013            Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 august 2013            Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
2 septembrie 2013       Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
3-4 septembrie 2013    Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2013       Afişarea rezultatelor finale [sursa]