Attached file:

P34-monitorizare-permanenta-cu-ajutorul-indicilor.pdf