PROCEDURI

P1-procedura sancțiuni pentru absențe P2-implicarea părinților in educatie P3-asigurarea serviciilor medicale P4-procedura observarea predarii-invațării P5-autoevaluare instituțională P6-evidența activitatilor extracurriculare P7-alegere membrii CEAC P8-urmarirea traseului profesional P9-inscriere elevi clasa a 9-a P11-pregatirea suplimentara P12-verificarea completării documentelor școlare P13-examen de certificare competențe profesionale P14-desfășurarea orelor în laboratoare P15-analiza SWOT P16-comunicare internă, externa și instituțională P17-elaborare, verificare orar P18-stabilire stiluri de învățare P19-stabilirea comisiilor de lucru P20-notarea ritmică și monitorizare absențe P21-colectare feed-back P22-evaluarea cadrelor didactice P23-evaluarea rezultatelor elevilor P24-întocmirea ofertei educaționale P25-diseminare activitate școală P26-transferul elevilor P27-informarea părinților privind situația școlară P28-creare bază de date P29-activitatea pers. did aux si nedidactic P30-comunicare pers did auxiliar si nedidactic P31-controlul documentelor SMC P32-evaluare personal didactic P33- procedura de inventariere P34-monitorizare permanenta cu ajutorul indicilor P35-monitorizarea progresului elevilor P36- insertia cadrelor didactice noi P37-abateri disciplinare P38 – consiliere și orientare P39 -Combaterea violenței în mediul școlar P40 -invoire personal didactic P41-reglementarea accesului în unitate P42 – comunicare consiliul elevilor P43-procedura satisfacție personal P44-procedura satisfacție elevi P45-elaborare și reviziure PAS P46-încărcarea datelor pe platformă P47-procedura consilier educativ P48-procedura informare perfecționare P49-procedura perfecționare P50-procedura sprijin financiar bani de liceu P51- procedură acordare drepturi copii cu CES P52-procedura naveta P53-procedură bursă profesională P54-procedura acces informații publice P55-Procedura SCMI

Sus