actualizare EnergeticInfo | VEZI REZULTATELE AICI!

evaluarea competentelor digitale energetic

[programare competente digitale energetic]

Accesul în laborator se va face începând cu ora 12.30

Candidații vor avea asupra lor actele de identitate (cartea de identitate) şi se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată. Nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare.  Frauda și tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.

 

                                                                                     Președinte Comisie de examinare,

                                                                                         Prof.  Vasile Udroiu