PROGRAMAREA CLASELOR Luni, 15 februarie • 12A, 12B •• Marţi, 16 februarie • 12C, 13E •• Miercuri, 17 februarie • 12D, 13F •• [TABEL NOMINAL 12A] • [TABEL NOMINAL 12B] • [TABEL NOMINAL 12C] • [TABEL NOMINAL 12D] • [TABEL NOMINAL 13E] • [TABEL NOMINAL 13F]

Candidaţii vor avea asupra lor actele de identitate (certificatul de naştere şi cartea de identitate) şi se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată. Nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.

COMISIA DE BACALAUREAT

Preşedinte – Prof. Vasile Udroiu; • Secretar – Prof. ing. Maria Bivolu; • Membru – Prof. Daniel Murăriţa; Membru – Prof. ing. Antoaneta Butoarcă.

Evaluatori: Prof. Cristina Florina Băbucă, Prof. Gheorghiţa Clipicioiu (Comisia 1 – sala 16) • Prof. Marinela Pîrvulescu, Prof. Lidia Burciu (Comisia 2 – sala 15).

Asistenţi: Prof. Alin Gabriel Modroiu; Prof. ing. Eugenia Pasăre; Prof. ing. Elena Vijulan; Prof. ing. Sorin Alexandru Chepea; Prof. ing. Emil Iuri Ivan; Prof. ing. Ion Chisăliţă.