Energetic Târgu Jiu

Energetic Târgu Jiu

(0 comentarii, 175 postări)

This user hasn't shared any profile information

Postări de Energetic Târgu Jiu

8

(mai mult…)

Înscriere la examenul Bacalaureat 2010

3

[Procedura de inscriere BAC_2010] [Tabel inscriere BAC 2010] [TABEL_ INSCRIERE_BAC_2010] [nota_privind_TIPUL_de_Programa]

1

 Nr. 10855 din 20.11.2009isj gorj adrese oficiale

             Având în vedere adresa Nota MECI nr. 13677/20.11.2009 înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 10855/20.11.2009, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă cu reprezentanţi ai sindicatelor, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, vă reamintim că aveţi obligaţia de a respecta Legii nr. 329/2009.

Ca urmare vă comunicăm următoarele:

– pentru diminuarea cheltuielilor de personal din lunile noiembrie şi decembrie 2009, se acordă zile fără plată în 30 noiembrie 2009 precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009;

– trebuie avut în vedere programul pentru recuperarea materiei aferente (consemnarea acestor recuperări, în planificările cadrelor didactice, ulterior zilelor fără plată). 

În acest sens sunteţi direct răspunzători de punerea în aplicare a aspectelor menţionate în adresă!

 Inspector şcolar general, Prof. Paralescu Sebastian Justin

Energetic «Balul Bobocilor» 2009 # C.I.A. live

4

[Energetic Nr.1 – Balul Bobocilor 2009 # Casa de Cultură a Sindicatelor – Târgu Jiu # Club Regal – Târgu Jiu # Invitaţi C.I.A.]

Program de iarnă

1

program de iarna energetic

♦ A M                                      ♦ P M
00. 07.10-07.55               01. 13.30-14.15
01. 08.00-08.45               02. 14.25-15.10
02. 08.55-09.40               03. 15.20-16.05
03. 09.50-10.35               04. 16.15-17.00
04. 10.45-11.30               05. 17.10-17.55
05. 11.40-12.25               06. 18.05-18.50
06. 12.35-13.20               07. 19.00-19.45

“Un oraş mai bun, o viaţă mai bună"

1

Adresa Nr.  9653  din  8. 10. 2009

isj gorj adrese oficialeVă informăm, prin prezenta, asupra concursului de pictură   pentru copii şi tineri: “UN ORAŞ  MAI  BUN, O VIAŢĂ MAI BUNĂ”, ce se desfăşoară la iniţiativa organizatorilor  Expoziţiei Mondiale  Shanhai  2010. Tema  concursului este conţinută în titlu şi se referă la comunicarea  în limbaj vizual  şi literar   a unor trăiri şi experienţe demne de a fi  comunicate semenilor, legate de calitetea  vieţii actuale sau în viitor, în aglomerările urbane.

               Secţiunile la care elevii pot participa sunt următoarele:

˚PICTURĂ: pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu vârste cuprinse între 11 şi 15ani; ˚GRAFICĂ-AFIŞE: pentru elevii din invăţământul preuniversitar vocaţional de arte vizuale; ˚FOTOGRAFIE: pentru elevii din învăţămîntul preuniversitar liceal; ˚COMPUNERE/ ESEU: pentru elevii  din  învăţământul preuniversitar;  organizat pe două categorii de vârstă  10- 14 ani şi 15-19 ani.

                 Condiţii de participare :

       ˚  lucrările de pictură vor fi executate pe format A3 sau A4, în tehnici la alegere;

       ˚  afişele vor fi prezentate în format 50/70 cm;

       ˚  fotografiile pot fi prezentate şi pe suport digital;

       ˚  eseurile nu vor depăşi  5 pagini tehnoredactate;

                 Lucrările vor fi însoţite de următoarele date scrise cu majuscule şi caractere bloc: numele şi prenumele autorului, vârsta , adresa de domiciliu, numele profesorului  coordonator.

                Cele mai bune lucrări vor fi selecţionate, la nivelul fiecărui judeţ, de comisii de specialişti coordonaţi  de inspectorii de specialitate arte şi limba şi literatura română. Dintre acestea, un număr de cinci, lucrări, cele mai realizate din punct de vedere artistic şi convigătoare  din punctul de vedere al mesajului, de la fiecare secţiune, respectiv o lucrare de pictură , un afiş,o fotografie, o compunere şi un eseu, vor fi expediate până luni 16 noiembrie 2009 pe adresa: Pompiliu Ciolacu, Palatul Copiilor,str.Siret nr. 28, Tg-Jiu, cu  menţiunea pentru concursul “UN ORAŞ MAI BUN, O VIAŢĂ MAI BUNĂ”.

Inspector Şcolar Management, Prof. Ion ELENA

De Ziua Educaţiei, în grevă…

6

ziua educatiei greva 5 octombrie 2009Începând cu anul 1994, la data de 5 octombrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educaţiei. Această zi este  o ocazie potrivită de exprimare a respectului şi a aprecierii pentru contribuţia pe care dascălii de pretutindeni o aduc educaţiei generaţiilor viitoare…

Striviţi şi umiliţi de ignoranţa unui sistem politic falimentar, de Ziua Educaţiei, profesorii intră în grevă.

Bacalaureat 2010

3
ministerul educatiei cercetarii si inovarii edu punct ro
          Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a finalizat şi publicat pe site-ul http://www.edu.ro/ ordinele de ministru privind aprobarea calendarului şi metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat 2010, respectiv a disciplinelor şi programelor aferente susţinerii acestui examen.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 97/9 septembrie, examenul naţional de Bacalaureat are, începând cu anul şcolar 2009-2010, o nouă structură care presupune susţinerea a două tipuri de probe: evaluări orale şi practice pe parcursul anului şcolar şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar. În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale bacalaureatului.

          Prima sesiune are următorul calendar (înscrierea elevilor se face în intervalul 14 – 18 decembrie 2009):

probe orale:

  • 15-17 februarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A),
  • 17-19 februarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 19 – 29 aprilie 2010: evaluarea competenţelor digitale (proba D)
  • 31 mai-4 iunie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă (proba C);

probe scrise (după încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevăzută pentru data de 11 iunie 2010):

  • 28 iunie 2010 – Limba şi literatura română – proba E)a),
  • 29 iunie 2010 – Limba şi literatura maternă – proba E)b),
  • 30 iunie 2010 – proba obligatorie a profilului – proba E)c)
  • 2 iulie 2010 – proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d).

          807952_78951035Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 4 iulie 2010 (până la ora 16.00) şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00. Soluţionarea contestaţiilor se va face în perioada 6-7 iulie 2010, iar afişarea rezultatelor finale în ziua de 8 iulie 2010.

         Sesiunea de toamnă se va desfăşura între 23 august şi 9 septembrie 2010, înscrierile fiind stabilite pentru săptămâna 5-9 iulie 2010.

         La proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională. Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează: probă scrisă, cu durata de 90 minute, probă orală, cu durata de 10-15 minute și probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, astfel încât să permită stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

          Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale se stabilesc de CNCEIP, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a. Tot CNCEIP va stabili printr-o procedură elaborată în concordanţă cu standardele europene şi publicată pe Internet până la data de 31 octombrie 2009, durata probei de evaluare a competenţelor digitale, respectiv modalitatea de desfăşurare şi evaluare a probei. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

         Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă a candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeaşi procedură se aplică şi în cadrul probelor de evaluare a competenţelor într-o limbă străină şi a celor digitale sau cu precizarea că, în cazul ultimei probe, în funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează: 0-25 puncte – utilizator începător, 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte – utilizator avansat, 75-100 puncte – utilizator experimentat.

         Absolvenţilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au susţinut aceste probe, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Acestea vor fi însoţite de suplimente descriptive ale certificatului de competenţă care conţin descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se vor completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere.

         Toate aceste evaluări se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.

         Probele scrise prin care sunt cuantificate competenţele formate pe durata învăţământului liceal se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii formate de inspectoratul şcolar judeţean. Probele sunt următoarele:

probă scrisă la limba şi literatura română – E)a): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

probă scrisă la limba şi literatura maternăE)b): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializareE)c): matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică, pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate mai sus;

o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate – E)d), pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională) sau geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui militar). Pentru candidaţii proveniţi din promoţiile anterioare, s806122_28976883e face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările/calificările profesionale în vigoare pentru promoţia curentă.

Se consideră promovaţi elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele prevăzute în interiorul anului şcolar, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetică, formată din două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise este cel puţin 6. În cazul nepromovării examenului, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute in decursul anului şcolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obţinut cel puţin nota 5.

Recunoaşterea unora dintre probele promovate într-una din sesiunile organizate din anul 2003 încoace este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate, în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.

Important: Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum şi precizările metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009. [Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării]

Norme de protecţie a muncii

1

920934_62048400

♦     În sala de clasă: Respectă regulamentul clasei/şcolii; Nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul cadrului didactic; Nu se apleacă peste pervazul ferestrei; Nu aruncă obiecte pe fereastră; Evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi (voluntar/involuntar); Nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/ accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori, petarde etc.; La recomandarea medicului/familiei ia medicamente numai în prezenţa cadrului didactic.

♦     Pe holurile şcolii/ scăriMerg  pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea uşilor de la clase; Se încolonează la sfârşitul cursurilor şi pleacă însoţiţi de cadrul didactic cu care au desfăşurat ultima oră; Evită conflictele de orice natura cu colegii de clasă sau de la alte clase; Deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;

♦    În curtea şcolii: Activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic; Este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, clădiri ( şcoală, atelier); Curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi pauzelor de un gardian căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru soluţionarea unor probleme; Şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;

♦     În afara şcolii: Se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor; Nu comunică şi nu încurajează discuţiile cu persoane necunoscute; Sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici în altă parte; Pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate.

Deschiderea anului şcolar 2009-2010

4

deschiderea anului scolar 2009-2010

[Luni, 14 septembrie 2009, ora 09.00, Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu.]

Partnership Târgu Jiu [România] – Yambol [Bulgaria] # Program

4

targu jiu yambol energetic nr1 front of view

În perioada 7-11 septembrie 2009 avem bucuria unui schimb de experienţă cu câţiva tineri din Yambol (localitate din Bulgaria înfrăţită cu Municipiul Târgu Jiu). Tinerii sunt elevi de la English Language School „Vassil Karagyozov” şi Mathematics School „Atanas Radev” din localitatea amintită. Prezentăm în cele ce urmează câteva repere din programul oficial.

Monday, 7th September 2009 Arrival of the students and teachers. Meeting the families that will accommodate them, getting to know each other.

Tuesday, 8th September 2009 • 08.00-08.30 Breakfast (at the families). • 09.00 Presentation of our school. • 10.30 Visit of the Town Hall, meeting the representants of the municipality. • 11.30 Visit some representative institutions. • 13.00-15.30 Lunch break (at the families). • 16.00 Cultural visit (Constantin Brâncuşi’s Sculptural Ensemble), the most important places in town. • 19.00 Dinner (at the families).

Wednesday, 9th September 2009 • 08.00-08.30 Breakfast (at the families). • 09.00 Departure for the trip in the most beautiful areas of the county (Hobiţa – Constantin Brâncuşi’s memorial house, †Tismana Monastery*, Sohodol Canyon – a picturesque area of calcareous stones). • 19.00 Dinner (at the families).

Thursday, 10th September 2009 • 08.00-08.30 Breakfast (at the families). • 09.00-09.30 Departure for the trip in the Jiu Defile and the visit at Curtişoara Traditional Museum. • 13.00-15.30 Lunch break (at the families). • 16.00 Visit of souvenir shops, shopping. • 18.00 Dinner at a typical Romanian restaurant.

Friday, 11th September 2009 • Departure of the students and teachers at any time possible.

  Coordinators,

Irina Monica Sefter # Elena Ciobanu # Daniel Murăriţa

Municipiul Târgu Jiu va fi reprezentat de elevii: Alexandru Blendea, Anca Butoarcă, Ionuţ Alexandru Danciu, Roxana Drăiculescu, Claudia Manoilă, Ciprian Maria, Mădălina Nedelea, Octavian Nicolescu, Ionuţ Puiu, Diana Voinescu.

*The Holy Monastery of Tismana Constantin Brancusi

elevi_bulgari_tg_jiu foto%20006

Vacanţă plăcută şi cu folos!

2

vacanta placuta si cu folos 2009 iulie www.

Promovabilitate / Bacalaureat 2009

2

procent bac 2009.

Încheierea situaţiei şcolare/corigenţa # 2008-2009

2

2009 corigenta-incheierea situatiei scolare

C l a s e l e
10 liceu, 12 liceu, 13 liceu (ruta progresivă), X şam, XI şam
Încheierea situaţiei şcolare: 29-30 iulie 2009
Corigenţa: 5-6 august 2009

C l a s e l e
9 liceu, 11 liceu, 12 liceu (ruta progresivă), IX şam
Încheierea situaţiei şcolare: 24-28 august 2009
Corigenţa: 31 august-4 septembrie 2009

Pentru detalii, sunaţi la secretariatul instituţiei!

Socio-umane (24 august 2009. ora 09.30 ): _09 Logica Programa, _11 Economie Programa

Ziua Drapelului Naţional # 26 iunie 2009

2

ziua tricolorului 2009 iunie 26 www

DRAPELUL ROMÂNIEI

Prima reunire a celor trei culori, ca benzi separate de culoare, ca simbol vexilologic nu al principatului Ţării Româneşti, ci al unităţilor miliţiei pământene şi al navelor comerciale, datează din 1834, pe timpul domniei lui Al. D. Ghica. Benzile erau dispuse pe orizontală, cu fâşia roşie la partea superioară şi cea albastră la partea inferioară.Pe galben, era pictată acvila cruciată, încoronată, ţinând în ghiare un buzdugan şi o spadă, înconjurată de o cunună ovală din frunze de stejar şi laur; în colţuri, erau pictate acvile. Pornindu-se de la Hatişeriful din 1834, prin care sultanul aproba cele trei culori ca simbol vexilologic, adepţii “Partidei Naţionale” vor vedea în acest tricolor simbolul naţional al tuturor românilor.În contextul revoluţionar al anului 1848, cu arborarea noilor drapele tricolore ca simboluri a unor state naţionale, şi revoluţionarii români, aflaţi la Paris la izbucnirea revoluţiei, vor arbora drapelul albastru, galben, roşu, cu albastru la hampă. Aşa va fi şi consfinţit, ca drapel naţional, prin Decretul nr.252 al guvernului provizoriu de la Bucureşti, deşi, iniţial, apăruseră drapele tricolore cu benzile dispuse pe orizontală, aşa cum fuseseră ele arborate de revoluţionarii români din Ardeal la Adunarea Naţională de la Blaj din 26 aprilie. Iniţial, tricolorul românilor ardeleni a fost albastru, alb, roşu, cu benzile pe orizontală, pe alb fiind scris cu auriu “VIRTUS ROMANA REDIVIVA” (Virtutea romană reînviată). În decursul revoluţiei însă, treptat, toate drapelele românilor vor înlocui albul cu galben.Ca drapel naţional, tricolorul se impune în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, dar în varianta dispunerii orizontale a benzilor de culoare. Primul steag din 1859, aflat în uz până în 1862, a avut fâşia albastră plasată sus, apoi, în a doua perioadă a domniei lui Cuza, fâşia roşie a fost dispusă la partea superioară. Odată cu venirea domnitorului Carol I, din 1867, atât steagul ţării cât şi drapelele şi stindardele unităţilor militare vor avea benzile dispuse pe verticală, cu albastru lângă hampă. România se alinia astfel regulilor vexilologice europene pentru steaguri tricolore care au, toate, banda de culoarea cea mai închisă, culoarea “rece”, lângă hampă.

Energetic Târgu Jiu RSS Feed
Sus