Liceul Energetic Târgu Jiu

Liceul Energetic Târgu Jiu

(24 comentarii, 133 postări)

This user hasn't shared any profile information

Postări de Liceul Energetic Târgu Jiu

Preşedintele…

0

În urma şedinţei Consiliului elevilor din Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu din data de 5 octombrie 2010, au fost aleşi: Cochină Bogdan Alexandru – preşedinte – 12A, Bujor Emanuela – vicepreşedinte – 10B, Popescu Dragoş – vicepreşedinte – 9D, Şaptelei Mihaela – secretar – 11D

Admiterea la facultate • Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara

0

Dragi Prieteni,

De aproape 90 de ani numele Timişoara are drept prenume Politehnica, iar renumele acestei universităţi bănăţene a fost constant asigurat de Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică.
Este o facultate a viitorului, deoarece îşi iniţiază studenţii în tainele celei mai moderne forme de energie – energia electrică, baza civilizaţiei contemporane.
Este o şcoală europeană, cu standarde înalte în ceea ce priveşte calitatea pregătirii, diplomele sale fiind dintotdeauna recunoscute şi apreciate atât în Est cât şi în Vest.
Este o „casă inteligentă” şi primitoare pentru studenţi, este un vast laborator de cercetare pentru voi toţi, este o carte de vizită extrem de onorabilă pentru toţi cei care au absolvit-o.
Doresc sa va prezint o mica parte a Facultatea de Electrotehnică si Electroenergetica prin intermediul unor fotografii:

  1. Facultatea de Electrotehnică – Baza materiala
  2. Facultatea de Electrotehnică – Complexul Studentesc (a 2-a casă)
  3. Facultatea de Electrotehnică – Distractie
  4. Facultatea de Electrotehnică – Laboratoare
  5. Laboratorul de Inalta Tensiune  ~ sau pe youtube cautati Descopera ELECTRO

„Veniţi la Timişoara, la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică!”

Liga Studenţilor Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara

Manager IT, Alin Constantin TIVIG

absolvent al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu

Pentru detalii, condiţii de înscriere etc: zbangoe@yahoo.comzbangoe@gmail.com»» ©Zbangoe ®™ ««www.lsfee.ro (mai mult…)

BAC 2010 • Competenţele lingvistice • Limba engleză/Limba franceză

0

• UPDATE 31 mai 2010. Vezi programare la proba orală!!! [oral A-V 1 iunie FR] [oral A-Gh 1 iunie EN] [oral Gi-P 2 iunie EN] [oral R-Z 3 iunie EN] • S9 – limba franceză • S4 – limba engleză •

• Luni, 31 mai 2010, Proba C, BAC 2010, Evaluarea competenţelor lingvistice, Limba engleză / Limba franceză • Accesul elevilor în sălile de examen se va face până la ora 11.00 • Vezi repartizarea elevilor pe săli (în ordine alfabetică)! [SALA 1 Afrim-Bocean] [SALA 2 Boroaca-Costoiu] [SALA 3 Cosleba-Ficiu] [SALA 4 Gardelli-Lazar] [SALA 5 Lacatusu-Negrea] [SALA 6 Nita-Pirvulescu L] [SALA 7 Pirvulescu R-Scurtu] [SALA 8 Semen-Trancau] [SALA 9 Tudorescu-Zorzetti Arapu-Vladoiu] [Sugestie pentru descărcare: Click dreapta, Save target as…] •

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate (certificatul de naștere sau cartea de identitate). Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.  Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Președintele Comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice si digitale,

Director adj., profesor Udroiu Vasile

Oferta educaţională • 2010-2011 • Energetic Nr.1 • Târgu Jiu

4

1. Clasa a IX–a de liceu, învăţământ de zi • 8 clase / 224 elevi • Profil tehnic pentru specializările: • tehnician în telematică (1 clasă); • tehnician în automatizări (2 clase); • tehnician în instalaţii electrice (2 clase); • tehnician în mecatronică (1 clasă); • tehnician electromecanic (1 clasă); • tehnician metrolog (1 clasă). (mai mult…)

„Familia mea nu iubeşte violenţa!” • concurs

1

„Familia mea nu iubeşte violenţa!” • concurs • 8 martie – 15 mai 2010. Aflat la prima ediţie, Concursul Judeţean „Familia mea nu iubeşte violenţa”, are drept scop sensibilizarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a întregii comunităţi faţă de realitatea violenţei în familie şi de gravele ei consecinţe. [Regulamentul şi fişa de înscriere: Regulament – fisa de inscriere]

Justificare. Violenţa intrafamilială este o problemă de mare actualitate, o realitate socială care nu poate fi ignorată, cu care se confruntă majoritatea societăţilor contemporane şi care afectează tot mai multe vieţi. Manifestarea repetată a unor comportamente violente în căminul familial, este cu atât mai gravă cu cât acesta reprezintă mediul în care individul trebuie să beneficieze de intimitate, linişte şi securitate, pe de o parte, şi este instituţia cu una din cele mai importante funcţii în procesul de socializare, pe de altă parte. Violenţa intrafamilială conduce la deteriorarea relaţiilor dintre membrii familiei, determinând, astfel, modificarea structurii acesteia, a rolului şi funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească la nivelul societăţii, contribuind, în final, la intensificarea conduitelor destructive şi deviante şi nu la păstrarea echilibrului social.

Psihopedagog, Andreea Murgu Mitescu

Paşte Fericit!

1

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului • carte

0

Cu prilejul organizării Simpozionului Naţional Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului de către instituţia noastră, s-a editat cartea, purtând numele simpozionului, cu lucrările participanţilor. Lectura acestei cărţi este utilă pentru familiarizarea cititorului cu noile descoperiri şi abordări novatoare în ecologie.

S i m p o z i o n u l

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului

constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

 Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, Gorj

Simpozion Naţional • Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului • GŞ Energetic Nr.1 • 27 februarie 2010

0

S i m p o z i o n u l

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului

constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, Gorj

» COORDONATORI • Prof. Dragoş Ionel Cosma (inspector MECTS) • Prof. Marinela Ciortan (inspector ISJ Gorj) • Prof. Ionel Oană (director GŞ Energetic Nr.1). » INVITAȚI DE ONOARE • Prof. drd. Justin Sebastian Paralescu – inspector general ISJ Gorj • Prof. Liliana Preoteasa – director general MECTS • Prof. Camelia Bibere – inspector general adjunct ISJ Gorj • Prof. Gheorghe Mitescu – inspector general adjunct ISJ Gorj • Prof. dr. Liviu Andrei – prefect Gorj • Prof. univ. dr. ing. Luminița Popescu • Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru • Șef lucrări dr. ing. Cristinel Popescu • Lector univ. drd. Marius Vlaicu.

BAC 2010 • Proba A) de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în Limba Română

1

PROGRAMAREA CLASELOR Luni, 15 februarie • 12A, 12B •• Marţi, 16 februarie • 12C, 13E •• Miercuri, 17 februarie • 12D, 13F •• [TABEL NOMINAL 12A] • [TABEL NOMINAL 12B] • [TABEL NOMINAL 12C] • [TABEL NOMINAL 12D] • [TABEL NOMINAL 13E] • [TABEL NOMINAL 13F]

Candidaţii vor avea asupra lor actele de identitate (certificatul de naştere şi cartea de identitate) şi se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată. Nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.

COMISIA DE BACALAUREAT

Preşedinte – Prof. Vasile Udroiu; • Secretar – Prof. ing. Maria Bivolu; • Membru – Prof. Daniel Murăriţa; Membru – Prof. ing. Antoaneta Butoarcă.

Evaluatori: Prof. Cristina Florina Băbucă, Prof. Gheorghiţa Clipicioiu (Comisia 1 – sala 16) • Prof. Marinela Pîrvulescu, Prof. Lidia Burciu (Comisia 2 – sala 15).

Asistenţi: Prof. Alin Gabriel Modroiu; Prof. ing. Eugenia Pasăre; Prof. ing. Elena Vijulan; Prof. ing. Sorin Alexandru Chepea; Prof. ing. Emil Iuri Ivan; Prof. ing. Ion Chisăliţă.

Europa şi noi • concurs interjudeţean

0

[regulament-europa-si-noi]

Prof. Adriana Richiter, Colegiul Comercial Virgil Madgearu, Târgu  Jiu

Violenţa nu te face inteligent!

0

Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituţional, nu se poate sustrage acestui rol.

 

Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. În şcoli a existat dintotdeauna violenţă. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil,  în cea mai mare parte datorită mass-mediei,  aşa cum susţine,  pe bună dreptate,  Alain Mouchoux,  delegatul francez la Consiliul Europei. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. Istoria educaţiei, a praxisului educaţional – indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor şi internatelor – evidenţiază  acest lucru.

 

Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţă verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire), violenţă fizică, comportamente care intră sub incidenţa legii penale (viol, consum/comercializare de droguri, furt), ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic, alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala. Inspector, prof. Ion ELENA

[Plan antiviolenţă 2009-2010] [Comisie antiviolenţă] [Cine_i_fericit]

VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ!


Vacanţa…

2

Cursurile se vor relua luni, 8 februarie 2010.

De mâine, şcoală…

2

 

Cursurile semestrului I vor fi reluate luni, 4 ianuarie 2010 • Vacanţa intersemestrială: vineri, 30 ianuarie – duminică, 7 februarie 2010.

_______________________________________

Pe 20 ianuarie, elevii de clasa a 12-a simulează proba pentru competenţele digitale [citeşte mai mult] [detalii BAC2010] [calendar ex bac]

   

______________________________________

 SEMESTRUL II // • luni, 8 februarie 2010 – vineri, 11 iunie 2010;  vacanţa de primăvară: sâmbătă, 3 aprilie – duminică, 11 aprilie 2010;  vacanţa de vară: sâmbătă, 12 iunie – duminică, 12 septembrie 2010. În semestrul al II-lea, tezele se vor susţine până la data de 14 mai 2010. [sursa: Ministerul Educaţiei]

Liceul Energetic Târgu Jiu RSS Feed
Sus