Liceul Energetic Târgu Jiu

Liceul Energetic Târgu Jiu

(24 comentarii, 140 postări)

This user hasn't shared any profile information

Postări de Liceul Energetic Târgu Jiu

Scoala postliceală şi şcoala de maiştri * Energetic

6

IMPORTANT!

În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, pentru anul şcolar 2012 -2013, se face în două etape.

Conform calendarului de admitere, perioadele de înscriere sunt:

•     Înscriere etapa I: 16 – 20 iulie 2012

•     Înscriere etapa II: 5-7 septembrie 2012 (pentru locurile rămase libere după prima etapă de admitere)

Au dreptul să se înscrie absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

–  cerere de înscriere;

–  certificat de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certifícate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

–  diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului, după caz, în original;

–  foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;

–  adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

Pentru absolvenţii din promoţia 2012, în prima etapă de admitere se acceptă înscrierea pe baza adeverinţei eliberate de şcoală, de absolvire a examenului de bacalaureat, respectiv absolvirea liceului, dar după afişarea rezultatelor, candidaţii admişi au obligativitatea de a depune la dosar diploma de bacalaureat, respectiv certificatul de absolvire, în original, până la începerea anului şcolar . Nerespectarea termenului prevăzut în calendar atrage după sine declararea locului liber sau admiterea următorilor clasaţi, după caz .

        Pentru admiterea la Scoala de maiştri absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, trebuie sa dovedeasca, la începerea anului şcolar (prin copia de pe cartea de munca), că au o vechime în producţie de cel puţin trei ani, în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL DE CANDIDAŢI ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI, PENTRU TOATE CALIFICARILE MENŢIONATE, SE SUSŢIN PROBE SCRISE LA MODULELE – Electrotehnica  aplicata şi masurari electrice

        Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii şcolare, telefon 0353 806 045.

 

Vacanţă plăcută!

0

Baftă!

5

Puterea maselor…

0

Mădălin Măruţă, XI B

Probabil ca ideea care se desprinde in mod evident din reprezentarea grafica este aceea a legitimitatii oricarui lider sau grup politic, legitimitate care are la baza acceptarea acestuia de catre mase. Fie ca este vorba  de o acceptare impusa cu ajutorul instrumentelor de represiune specifice oricarui stat, fie ca este vorba de o supunere liber consimtita, vorbind atunci de autoritatea politica. Impusa, consimtita, baza oricarei puteri politice este cea a acceptabilitatii acesteia de catre mase. Acceptare in sensul cel mai larg, incluzand intre notele acesteia de la simpla obedienta sau conformism oportunist, pana la impunere prin forta. Dar masele sunt constituite din indivizi si aici apare spinoasa problema  a raportului individ-masa. In ce masura un individ inzestrat cu o constiinta critica mai poate fi o simpla rotita a unei mase manipulate? Si o multime de asemenea indivizi (la modul ideal) mai poate fi o masa? Sau abia atunci se poate vorbi (tot la modul ideal) de o autentica putere politica reprezentativa? Evident acceptarea critica a puterii politice, atunci cand individul nu este implicat activ sau, macar militant, este sursa legitimitatii politice dar mai ales atunci se poate vorbi de o atitudine politica si la nivelul cetateanului, nu doar la cea a puterii. Politicul, la nivelul individului intr o forma, mai degraba, axiologic-atitudinala, implicita, este astfel prezent in intreaga textura sociala, insa intr un mod diferit, fata de societatea totalitara unde totul este impregnat de politic, pana si zonele cele mai intime ale finite umane. Dar daca intr o democratie, politicul devine inteligibil pornind de la cetateanul individual, intr o societate nedemocratica, puterea politica este autarhica originandu se in ea insasi , ulterior difuzandu se in textura sociala.

Ultima are nevoie si si produce masele, neavand nevoie de indivizi, pe cand intr o ordine democratic individul este generatorul , motorul prim al politicului, prin capacitatea de a se opune acesteia. Prin urmare problema unei societati este de fapt a individului insusi! Daca acesta se considera element politic, atunci si ordinea politica emanand de la acesta va fi o oglinda a interesului si demnitatii acestuia, in caz contrar, abandonul acestei constiinte a individului conducand, probabil inexorabil, la o putere politica tiranica si inchisa. Caci politicul, oricum nu poate fi eludat, cel putin nu in ordinea sociala a societatii umane asa cum o cunoaste istoria.  Nu exista o alternativa a dihotomiei individ versus politic, abandonul individualitatii conducand de fapt si la o extinctie a politicului ca administrare a interesului public.

Mesaj de “ziua învăţătorului”

0

După surâsul mamei, chipul strălucitor al învăţătorului este imaginea care revine cel mai des în memoria fiecăruia dintre noi. Acesta este motivul care mă face să cred că “Ziua învăţătorului” este în fiecare zi în care învăţătorul sau profesorul intră în clasă, în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Pentru că misiunea noastră este să-i ajutăm pe copii să înveţe şi să izbândească în viaţă! Înrâurirea pe care învăţătorul o are asupra unui copil este eternă: nu vom şti niciodată unde se opreşte. Fiecare copil poartă în suflet o vorbă, o învăţătură a dascălului, pe care, ca adult, o va transmite mai departe copiilor săi.

Considerăm că într-o zi din fiecare an, la 5 iunie, este momentul să elogiem rostul şi rolul învăţătorului, a celui care se stinge discret pentru a dărui lumină viitorului unei naţiuni. De foarte multă vreme, la români a existat o adevărată vocaţie pentru educaţie, iar învăţătorii au participat cu devotament la propăşirea neamului românesc. Cum spunea şi vestitul pedagog Comenius, conştientizând că şcoala este un “atelier al umanităţii” şi “drumul regal spre înţelepciune”, învăţătorii au găsit întotdeauna resursele necesare pentru a depăşi contexte neprielnice, întemeind biografii memorabile care au străbătut vremurile ca argumente ale responsabilităţii şi implicării profesionale.

Spiritele mari recunosc că (mai mult…)

Cerc metodic * 10 mai 2012 * Energetic Târgu Jiu

0

GS Energetic în top la Olimpiada disciplinelor tehnice

0

La Grupul Școlar Energetic, ca întotdeauna, şi în acest an cadrele didactice şi elevii lansează o provocare academică pentru liceele tehnologice prin locurile fruntaşe obţinute la Olimpiada disciplinelor tehnice – faza naţională, Roman, jud. Neamţ, perioada 1-5 aprilie 2012.

Elevii de la Grupul Şcolar Energetic Târgu-Jiu s-au aflat între cei mai buni  participanţi la Olimpiada la discipline tehnice din domeniul Tehnologii. Concursul desfăşurat la Roman a fost considerat o reuşită, atât în ceea ce privește organizarea, cât și la capitolul pregătirii dovedite de concurenți, lucru ce onorează din plin instituția de învățământ gorjeană. Profesorul Ionel Oană, directorul acestei instituții de învățământ, avea să aprecieze că aceste trei rezultate vin doar să încununeze munca cadrelor didactice și elevilor. O mențiune în plus pentru cei patru profesori, care s-au ocupat de pregătirea elevilor, este vorba de Ion Chisăliță, Antoaneta Butoarca, Maria Bivolu și Vasile Holom.

Iată o prezentare scurtă a celor trei câștigători:
Lucian Marius Popescu a obținut locul I pe țară. Este născut la 6 decembrie 1992 și este elev în clasa a XII-a. Are ca  pasiuni: istoria, electronica, mersul cu bicicleta, jocurile  pe calculator, matematica și fizica, crosul etc.  Își dorește să urmeze cursurile Facultății de Comunicații din Universitatea Politehnică Timișoara.
Claudia Mădălina Pă­traș­cu a terminat faza națională pe locul III. Este elevă în clasa a XI-a și dorește pentru anul viitor o clasare pe prima treaptă. Are ca pasiuni Mersul cu rolele și Desenul. Pentru viitor vrea să aleagă și ea Politehnica Timișoara.
Cătălin Titu Cioienaru a obținut la Roman doar o mențiune dar și o enormă dorință de a intra în premii la ediția următoare pentru că este elev în clasa a XI-a. Are ca pasiuni: Reparații electrice, Jocurile pe calculator și Filmele SF. Spre deosebire de cei doi colegi, vrea să aleagă Politehnica din București. Vertical

 

Program de vară

0

Paşte Fericit!

0


Sărbători Pascale pline de lumină, linişte, speranţă şi bucuria de a fi împreună cu cei dragi!
Hristos a înviat!

 

La multi ani!

0

 

Cupa Mărtisorului la Fotbal * Târgu Jiu * Editia a V-a

25

Miercuri, 29.02.2012, la Sala Polivalentă din Târgu Jiu, echipa de fotbal a GȘ Energetic va juca FINALA în „Cupa Mărțisorului la Fotbal * Târgu Jiu * Ediția a V-a”, împotriva echipei Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu.

REZULTATE:  Energetic 7-2 Liceul de muzică și arte plastice / Energetic 6-0 Colegiul Tehnic Nr. 2 / Energetic 11-1 GȘ Bârsești • SEMIFINALA: Energetic 2-1 L.P.S (Dupa 7 m) • ECHIPA Energetic: Popescu Ionut – 12B / Predescu Adrian – 10B / Ancuta Gabriel – 13F / Ciurea Cosmin – 12B / Groasnicu Lucian – 12B / Stroe Constantin – 12A / Radulescu Adrian – 11B / Bologan Alex – 11B / Adam Ionut – 11B / Somanescu Andrei – 11C / Paducel Catalin – 11C / Olteanu Constantin – 11D / Antrenor: Prof. Marius Zgovancu

A consemnat Adrian Predescu (10B)

Gânduri despre Brâncuşi [19.02.1876-16.03.1957]

1

© Andrei Popete-Pătraşcu | „Timpul perfecţionează spiritul românesc” afirma Constantin Brâncuşi fără să îşi imagineze măcar, dimensiunea colosală la care avea să ajungă întregul său destin. Brâncuşi continuă să existe în noi, prin operele sale. Încă nu ştiu dacă numele său este deasupra sculpturilor pe care le-a realizat sau viceversa. De fapt nici nu ştiu dacă îl putem separa pe Brâncuşi de creaţia sa. El este însă, înainte de toate, un titan.

Ştiu că titanii se pot dezice la un moment dat de creaţia lor. Forţa lui Brâncuşi vine însă din energia pe care creaţia sa o generează. El este una cu materia căreia i-a dat viaţă. Mai ştiu de asemenea că despre Brâncuşi nu este niciodată nepotrivit să aminteşti, sau să-i cinsteşti memoria, printr-un pios omagiu. Brâncuşi este irepetabil, ca de altfel şi întreaga sa operă.

Scriam în urmă cu ceva timp că oraşul nostru a avut şansa unică, în felul ei, de a fi părtaş la ceea ce am putea numi… miracolul Brâncuşi. Târgu Jiul fără Brâncuşi nu ar fi fost Târgu Jiu. Oraşul este impregnat în spiritul marelui Brâncuşi. Mi se pare însă să oricâte apelative vom avea la adresa lui Brâncuşi totdeauna vom fi în imposibilitate de a reda întreaga sa complexitate spirituală. Brâncuşi încă ne depăşeşte limitele.

„Există un scop în toate lucrurile. Pentru a-l înţelege, trebuie să te desfaci de tine însuţi.” – afirma Brâncuşi; dar noi tot nu am reuşit. Trăim fără a avea un scop clar definit şi asta pentru că viaţa noastră este în sine o umbră. Ori din umbră nu ne putem desface  pe noi înşine. Brâncuşi a înţeles această filosofie aparent simplă şi a aplicat-o propriului destin, pe care, precum lutul, l-a modelat după propriile-i exigenţe. Scopul său a fost acela de a bucura mintea şi inima celor ce îi priveau, îi privesc şi îi vor privi lucrările, adică sufletul său…

13-14 februarie, cursuri suspendate

În perioada 13-14 februarie 2012 se suspendă cursurile.

Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi conducerea Inspectoratului Școlar Judeţean Gorj au decis ca toate unităţile de învăţământ din judeţul Gorj să-şi închidă porţile în zilele de luni şi marţi. Cursurile vor fi reluate miercuri, 15 februarie 2012. 

 

Conferinţă a preşedinţilor de CŞE-uri

0
Consiliul Judeţean al Elevilor are onoarea  să vă invite la prima Conferinţă a preşedinţilor de CŞE-uri din judeţul nostru!
            Această conferinţă se va desfăşura în perioada 2 – 3 februarie 2012 la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”. Cazarea va fi obligatorie pentru elevii din afara municipiului Târgu-Jiu, aşa că vă rugăm specificaţi sexul reprezentantului. Sosirea se va face joi, 2 februarie, până la ora 9:30 la locul de cazare, caminul Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”. Pe langă discuţiile de rigoare din cadrul Consiliului, conferinţa va cuprinde şi o sesiune de training, pe tema „Lucrul în echipă” şi se vor desfăşura alegeri pentru Departamentul Concursuri Şcolare şi Extraşcolare. Elevii care doresc să candideze trebuie să pregătească un portofoliu care va conţine: CV de tip european, Formular de candidatură (completarea celui ataşat), acordul parinţilor şi scrisoare de intenţie.
               Prezenţa este recomandată pentru buna desfăşurare a activităţii, însă în cazuri excepţionale, va rugăm precizaţi abesenţa. Menţionăm faptul că prima masă va fi joi, ora 19:00. Pentru mai multe detalii legate de cazare şi pentru a specifica detalii despre participant, puteţi contacta pe Georgiana Roşulescu, Dir. Dep. de Cultura, Educaţie şi Programe Şcolare, sau pe Anca Popescu, Dir. Dep. Mobilitate, Informare, Formare şi Consiliere, e-mail: anca.p.94@gmail.com. [Candidatura CJE 2012]
Cu mult respect,
Becheru Diana-Florentina
Preşedinte Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj

2% pentru educaţie, 2% pentru Energetic

0

Asociaţia Părinţilor Elevilor Din Cadrul

GRUPULUI ŞCOLAR ENERGETIC NR.1 – TÂRGU JIU, GJ

• Cont Bancar: RO34BRDE200SV29384212000, Cod de identificare fiscală: 25577625.

 _________________________________________________________________

Puteţi direcţiona 2% din impozitul anual (reţinut în cursul anului 2011 şi virat la bugetul de stat de către angajatori) către o asociaţie sau fundaţie prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul anual. Termenul limită este 15 mai. Aveţi acum posibilitatea de a va implica făra costuri în educaţie. Formular 2% PDF AICI!

Liceul Energetic Târgu Jiu RSS Feed
Sus