Liceul Energetic Târgu Jiu

Liceul Energetic Târgu Jiu

(24 comentarii, 134 postări)

This user hasn't shared any profile information

Postări de Liceul Energetic Târgu Jiu
 

Dezvelirea bustului eroului Mihai Cristian Oancea * 20.12.2012, ora 10.00

 

„Sărbătoarea Nașterii Domnului” (scenetă)

0

» Catedra de limba și literatura română «

Luni, 17 decembrie, ora 12.00, la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Filiala pentru Copii, va avea loc „Sărbătoarea Nașterii Domnului” (scenetă), cu participarea elevilor clasei a IX-a E.

În aceeași zi, va avea loc și premierea elevilor participanți la concursul „CĂRȚILE CARE CONTEAZĂ”, organizat de Biblioteca Județeană, Filiala pentru Copii.

Prof. Gheorghița Clipicioiu

 

Ziua Națională a României

0

CCD Gorj

0
Începand din acest an scolar CCD Gorj organizeaza:
  • Cursul ,,Managementul educational in sistem descentralizat II” 25 de credite/89 ore
  • Cursul ,,Comunicare institutionala” 14 credite/56 de ore
  • Cursul ,, Leadership şi management educaţional în sistem  descentralizat” 14 credite/56 de ore
  • Cursurile sunt furnizate de Fundatia Orizont Craiova partener al CCD Gorj; sunt acreditate conform OMECTS nr. 3001/2011.
Pentru detalii: http://www.ccdgorj.ro/
 

Ziua europeană împotriva traficului de persoane

0

Mulțumim elevilor care au participat joi, 18 octombrie 2012, la Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane. Mulțumim și profesorilor diriginți care i-au susținut. Vezi fotografii aici: facebook.com/energeticnr1! Fotografii realizate de Alexandru Cicoș (11B).

Structura anului şcolar 2012 – 2013

0
Anul şcolar 2012-2013 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare. Prima zi de şcoală va fi luni, 17 septembrie 2012. Vacanţa de iarnă va avea trei săptămâni, iar vacanţa de primăvară două. În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie va fi vacanţă pentru copiii din învăţământul primar. De asemenea, se păstrează săptămâna «Şcoala altfel», organizată în intervalul 1-5 aprilie.

Semestrul I

Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012. In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanta de iarna – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013. Vacanta de primavara – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013. Cursuri – luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013. Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013.

Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului Şcoala Altfel, având un orar specific. [didactic.ro]

 

Şcoala postliceală

0

În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, (mai mult…)

 

Încheierea situaţiei şcolare/corigenţa

0

Vezi tabelul cu elevii: AICI!

Clasele terminale (10, 12, 13): Încheierea situației școlare – 1-2 august 2012. Corigența – 8-9 august 2012.

Celelalte clase (9, 11, 12F): Încheierea situației școlare – 20-24 august 2012. Corigența – 27-31 august 2012. [sursa]

Programarea științelor socio-umane (logică, psihologie, economie): miercuri 1 august (încheierea situației școlare), 8 august (corigența), ora 9.30, S05, corp A, etaj I (Cabinet Om și Societate). Tematica pentru susținerea examenelor o puteți găsi AICI!

 

Felicitări!…

1

Felicitări colegei Marinela Pîrvulescu pentru obținerea titlului de doctor în filosofie prin susținerea publică a tezei  „Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene”, coordonator, prof. univ. dr. Vasile Muscă (Universitatea Babeș Bolyai – Cluj Napoca).

Scoala postliceală şi şcoala de maiştri * Energetic

6

IMPORTANT!

În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, pentru anul şcolar 2012 -2013, se face în două etape.

Conform calendarului de admitere, perioadele de înscriere sunt:

•     Înscriere etapa I: 16 – 20 iulie 2012

•     Înscriere etapa II: 5-7 septembrie 2012 (pentru locurile rămase libere după prima etapă de admitere)

Au dreptul să se înscrie absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

–  cerere de înscriere;

–  certificat de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certifícate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

–  diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului, după caz, în original;

–  foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;

–  adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

Pentru absolvenţii din promoţia 2012, în prima etapă de admitere se acceptă înscrierea pe baza adeverinţei eliberate de şcoală, de absolvire a examenului de bacalaureat, respectiv absolvirea liceului, dar după afişarea rezultatelor, candidaţii admişi au obligativitatea de a depune la dosar diploma de bacalaureat, respectiv certificatul de absolvire, în original, până la începerea anului şcolar . Nerespectarea termenului prevăzut în calendar atrage după sine declararea locului liber sau admiterea următorilor clasaţi, după caz .

        Pentru admiterea la Scoala de maiştri absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, trebuie sa dovedeasca, la începerea anului şcolar (prin copia de pe cartea de munca), că au o vechime în producţie de cel puţin trei ani, în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL DE CANDIDAŢI ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI, PENTRU TOATE CALIFICARILE MENŢIONATE, SE SUSŢIN PROBE SCRISE LA MODULELE – Electrotehnica  aplicata şi masurari electrice

        Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii şcolare, telefon 0353 806 045.

 

Vacanţă plăcută!

0

Baftă!

5

Puterea maselor…

0

Mădălin Măruţă, XI B

Probabil ca ideea care se desprinde in mod evident din reprezentarea grafica este aceea a legitimitatii oricarui lider sau grup politic, legitimitate care are la baza acceptarea acestuia de catre mase. Fie ca este vorba  de o acceptare impusa cu ajutorul instrumentelor de represiune specifice oricarui stat, fie ca este vorba de o supunere liber consimtita, vorbind atunci de autoritatea politica. Impusa, consimtita, baza oricarei puteri politice este cea a acceptabilitatii acesteia de catre mase. Acceptare in sensul cel mai larg, incluzand intre notele acesteia de la simpla obedienta sau conformism oportunist, pana la impunere prin forta. Dar masele sunt constituite din indivizi si aici apare spinoasa problema  a raportului individ-masa. In ce masura un individ inzestrat cu o constiinta critica mai poate fi o simpla rotita a unei mase manipulate? Si o multime de asemenea indivizi (la modul ideal) mai poate fi o masa? Sau abia atunci se poate vorbi (tot la modul ideal) de o autentica putere politica reprezentativa? Evident acceptarea critica a puterii politice, atunci cand individul nu este implicat activ sau, macar militant, este sursa legitimitatii politice dar mai ales atunci se poate vorbi de o atitudine politica si la nivelul cetateanului, nu doar la cea a puterii. Politicul, la nivelul individului intr o forma, mai degraba, axiologic-atitudinala, implicita, este astfel prezent in intreaga textura sociala, insa intr un mod diferit, fata de societatea totalitara unde totul este impregnat de politic, pana si zonele cele mai intime ale finite umane. Dar daca intr o democratie, politicul devine inteligibil pornind de la cetateanul individual, intr o societate nedemocratica, puterea politica este autarhica originandu se in ea insasi , ulterior difuzandu se in textura sociala.

Ultima are nevoie si si produce masele, neavand nevoie de indivizi, pe cand intr o ordine democratic individul este generatorul , motorul prim al politicului, prin capacitatea de a se opune acesteia. Prin urmare problema unei societati este de fapt a individului insusi! Daca acesta se considera element politic, atunci si ordinea politica emanand de la acesta va fi o oglinda a interesului si demnitatii acestuia, in caz contrar, abandonul acestei constiinte a individului conducand, probabil inexorabil, la o putere politica tiranica si inchisa. Caci politicul, oricum nu poate fi eludat, cel putin nu in ordinea sociala a societatii umane asa cum o cunoaste istoria.  Nu exista o alternativa a dihotomiei individ versus politic, abandonul individualitatii conducand de fapt si la o extinctie a politicului ca administrare a interesului public.

Mesaj de “ziua învăţătorului”

0

După surâsul mamei, chipul strălucitor al învăţătorului este imaginea care revine cel mai des în memoria fiecăruia dintre noi. Acesta este motivul care mă face să cred că “Ziua învăţătorului” este în fiecare zi în care învăţătorul sau profesorul intră în clasă, în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Pentru că misiunea noastră este să-i ajutăm pe copii să înveţe şi să izbândească în viaţă! Înrâurirea pe care învăţătorul o are asupra unui copil este eternă: nu vom şti niciodată unde se opreşte. Fiecare copil poartă în suflet o vorbă, o învăţătură a dascălului, pe care, ca adult, o va transmite mai departe copiilor săi.

Considerăm că într-o zi din fiecare an, la 5 iunie, este momentul să elogiem rostul şi rolul învăţătorului, a celui care se stinge discret pentru a dărui lumină viitorului unei naţiuni. De foarte multă vreme, la români a existat o adevărată vocaţie pentru educaţie, iar învăţătorii au participat cu devotament la propăşirea neamului românesc. Cum spunea şi vestitul pedagog Comenius, conştientizând că şcoala este un “atelier al umanităţii” şi “drumul regal spre înţelepciune”, învăţătorii au găsit întotdeauna resursele necesare pentru a depăşi contexte neprielnice, întemeind biografii memorabile care au străbătut vremurile ca argumente ale responsabilităţii şi implicării profesionale.

Spiritele mari recunosc că (mai mult…)

 

Cerc metodic * 10 mai 2012 * Energetic Târgu Jiu

0

Liceul Energetic Târgu Jiu RSS Feed
Sus