Liceul Energetic Târgu Jiu

Liceul Energetic Târgu Jiu

(24 comentarii, 139 postări)

This user hasn't shared any profile information

Postări de Liceul Energetic Târgu Jiu

Îndemn la plictis

0

plictisArticol scris de Daniel Pătrăşincă | IMPULS, nr. 3

Călătorind cu faţa spre sine şi nu neapărat în orizontul valorilor unanim acceptate, m-am oprit la un concept sau mai degrabă la o stare pe care mulţi o investesc cu prea puţină consistenţă – plictisul.

            Definit în umbra unor atribute comune, rareori s-a întâmplat să capete străluciri deosebite, sub condeiul unor spirite dispuse să caute chiar şi acolo unde s-a mai căutat. Emil Cioran, spre exemplu, făcea distincţia între două tipuri de căderi posibile şi succesive ale omului; anume căderea în timp ca participare la istorie şi ca autoproiectare, pe de altă parte căderea din timp în calitate de condamnare prin plictis a existenţei (viaţa repetitiv-monotonă). Pe tărâmul filosofiei se oferă o dimensiune temporală şi oarecum nefastă, cel puţin în viziunea lui Cioran, însă acest lucru nu înseamnă că noţiunea şi-a epuizat definitiv esenţa. Istoricizarea ca încremenire a timpului raportat la propria-mi fiinţă nu mi-a oferit însă o asumare a acestei condiţii care se regăseşte în diferite grade la nivelul fiecărei fiinţe umane. Procedând la extinderea dinspre individual spre general-social am putea spune că o parte din istoria noastră ca timp este suma plictiselilor tuturor, argument evident nesatisfăcător. Nu se potrivea defel cu nevoia înţelegerii propriului sentiment de plictis.

            Mergând pe urmele psihanalizei, (mai mult…)

SMART GRIDS, „INTERNET AL ENERGIEI”

0

smart grids impArticol scris de Maria Bivolu | IMPULS, nr. 2

Sistemele electroenergetice sunt supuse astăzi unor provocări ca urmare a progreselor tehnologice în domeniul surselor de energie regenerabilă, sistemelor de telecomunicaţie, electronicii de putere etc. Dezvoltarea unor surse noi de energie curată se produce pe fondul crizei energetice, a schimbărilor climatice şi a stimulentelor, de preţ, de pe piaţa de energie electrică.

Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei, consumul de energie electrică în Europa va creşte, până în 2030, cu o rată anuală de 1,4%, iar puterea instalată în surse de energie regenerabilă se va dubla, de la 13%, în prezent, la 26% în 2030 [1]. Se constată un ritm de creştere a consumului de energie electrică care solicită o disponibilitate crescută de putere în sursele de producţie.

Companiile energetice din lume au în vedere creșterea eficienței energetice, accelerarea producței de energie regenerabilă si dezvoltarea tehnologiilor de tip SmartGrids – potrivit raportului global Deloitte Energy Predictions 2010.

Conceptul  Reţelelor Electrice Inteligente – SmartGrids a fost lansat în anul 2005 în cadrul Platformei Tehnologice Europene pentru Reţele Electrice ale Viitorului, a Programului Cadru 7 al Comisiei Europene. În viitorul apropiat SmartGrids sunt considerate un „Internet al energiei”, deoarece pun la dispoziția consumatorului informații despre energie in timp real, dându-i astfel posibilitatea să facă alegeri inteligente. Reţeaua electrică inteligentă (Smart Grid) poate moderniza reţeaua actuală de electricitate, astfel încât să facă faţă cerinţelor societăţii secolului XXI.

Se doreşte ca tranzitul către reţelele viitorului să se realizeze printr-o abordare integrată şi inovatoare pe plan tehnic, comercial şi de reglementare.

CONCEPTUL DE (mai mult…)

Proiectarea pedagogică a unei machete funcţionale

0

SONY DSCArticol scris de Elena Vijulan | IMPULS, nr. 2

Machetele funcţionale reprezintă o familiei numeroasă şi răspândită de mijloacele de învăţământ care face parte din grupul modelelor materiale.  Aceste modele materiale sunt construite pentru a rezolva, pe cale experimentală, acele probleme care nu pot fi soluţionate uşor pe cale analitică, sau pentru care nu există încă metode de calcul adecvate.

Atât machetele funcţionale cât şi machetele statice recunosc o triplă utilitate şi anume pentru proiectare, pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru învăţământ.

Proiectul pedagogic al machetelor funcţionale are ca punct de plecare stabilirea funcţiilor pe care urmează să le îndeplinească în cadrul proiectului didactic. Acestea derivă în mod direct din îmbinarea potenţialului pedagogic al machetelor funcţionale cu situaţia de învăţare, conţinutul de instruire, obiectivul pedagogic operaţional a cărui realizare o sprijină şi strategia de instruire adoptată. (mai mult…)

Eşecul şcolar şi combaterea acestuia de către profesor

0

Articol scris de Liliana Băloi | IMPULS, nr. 2

Focus on Teen ProblemsDezvoltarea rapidă în lumea contemporană al nivelului tehnico-ştiinţific al producţiei, a automatizării procesului de muncă ridică probleme din ce în ce mai complexe a adaptării omului la muncă.

            Copilul este şi va fi pus permanent în contexte critice la care va trebui să se adapteze. De aceea există o preocupare importantă pentru asistenţa copilului, pentru pregătirea lui pentru viaţă, pentru integrarea lui socio-profesională.

            Una dintre orientările şi perspectivele legate de problematica copilului este precocitatea depistării şi introducerea unei terapii complexe medico-psihopedagogice. Aceasta se poate realiza de către medic,dar şi de către cadrele didactice care-şi desfăşoară activitatea în instituţiile şcolare şi urmăresc dezvoltarea psihomotorie a copilului cu ajutorul fişelor special elaborate.

            Actul educativ este întâlnit de-a lungul întregii sale vieţi şi îşi păstrează vie importanţa şi după consumarea evenimentului perturbat care este boala, uneori acţionând chiar în timpul desfăşurării procesului patologic, având efecte pozitive asupra acestuia.

Profesorul trebuie să vadă în elev şi altceva decât recipientul informaţiilor pe care le transmite. Este necesar şi important ca profesorul să nu lucreze doar cu dimensiunea raţional-intelectivă a elevului ci şi cu cea afectivă, motivaţională şi comportamentală. (mai mult…)

„EDUCAȚIA EXTRACURRICULARĂ, răspunsul de azi la cererea de mâine”

0

adolescentiArticol scris de Cosmin Ionescu | IMPULS, nr. 2

Educația extracurriculară prin activitățile sale constituie modalitatea neinstuționalizată de realizare a educației, realizându-se în afara procesului de învățământ, având un rol bine stabilit în formarea personalității copiilor și tinerilor.

Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Un impact pozitiv al activităților extracurriculare îl are formarea și dezvoltarea personalității elevilor, inițierea, proiectarea și implementarea de programe și proiecte prin atragerea de fonduri extrabugetare.

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Modelarea, formarea şi educaţia omului cer (mai mult…)

Visul şi neliniştea unui adolescent

0

Articol scris de Eugenia Pasăre | IMPULS, nr.2

adolescentIdeea de a prezenta câteva sentimente şi păreri privind problemele adolescenţilor, mi-a venit citind în numărul anterior al revistei, afirmaţia unei eleve din şcoala noastră: „adolescenţa este vârsta întrebărilor, a îndoielilor…, în zilele noastre este din ce în ce mai greu să fii adolescent”, cuvinte spuse cu deschidere dar şi cu aşteptări pentru multe răspunsuri. Cine poate oferi adolescenţilor acestea? Familia dar şi dirigintele persoana în care adolescentul are încredere, care oferă o oază de căldură sufletească şi un plus de înţelegere.

În condiţii de insuficientă maturitate psihică, bogăţia vieţii afective a adolescentului rămâne o realitate. La această discrepanţă se adaugă însă, intensificarea activităţii de introspecţie la adolescent, pentru că acum Eul se descoperă din interior. Într-un asemenea context, de forţe şi tendinţe contradictorii, orientarea adolescentului în zona propriilor trăiri, în găsirea unor exteriorizări satisfăcătoare, este dificilă şi are nevoie de „cineva de încredere”, căruia să-i destăinuie frământările, cu care să-şi confrunte, în siguranţă şi înţelegere, soluţiile. Când dirigintele reuşeşte să fie acest „cineva”, multe conduite neconformiste ale adolescentului sunt evitate.

Responsabilitatea celui care lucrează cu adolescenţii este cu atât mai mare cu cât adolescenţa reprezintă un important pas al dezvoltării fiinţei umane-poate cel mai important din punct de vedere fizic, biologic, psihic şi intelectual.  Dimensiunea socială a personalităţii adolescentului suportă şi ea modificări, pentru că acum se formează orizontul social ce începe cu formarea conştiinţei de sine. (mai mult…)

Remedii ale plictiselii

0

plictisealaArticol scris de Valeria Roşca | IMPULS, nr. 3

Plictiseala este una din cele mai periculoase… boli spirituale. Plictisitul e apatic, somnolent, dezinteresat, ratează poantele, ocaziile, trece pe lângă frumusețe cu ochii închiși. Până și urâtul își are farmecul său. Îți dă de lucru, ai ce trasfigura. Frumosul și urâtul sunt două categorii ale esteticului prin care ochii omului rămân conectați la priza interesului.  Departe de plictiseală. Arta e o navă care duce valorile estetice. N-ai decât să urmărești un fragment din imensa ei siluetă și plicitiseala dispare. Se poate instala sublimul. Unde mai pui că urmărind-o, dai de alții ca tine cu care intri în schimb, dacă nu de idei, cel puțin de energii.  Prietenia, valoare socială, se înfiripă acolo unde energiile trec  firesc  dincolo de armuri, paravane, geamuri, și găsesc alte energii, înoitoare cu care intră în contact.

            Plictiseala stă la pândă să-l înhațe pe oricine nu-și grădinărește buruienișul interiorității. Vine la pachet cu indispoziția, cu lenea, cu opacitatea, cu zeflemeaua sterilă și urzicantă. Plictisitul e un mohorât. Nu-l prinzi cu nici un cârlig, Nu se simte confortabil în recipientul în care se izolează, dar nici nu-i trece prin minte să se prindă de vreun deget întins din afară. Un astfel de deget este nu doar arta, în toate formele ei, ci și știința. Aceasta nu este doar pentru inițiați. Există publicații care sunt blânde cu cei curioși dar neechipați intelectualicește pentru înțelegerea noutăților în știință. Dacă vrei să înțelegi cum văd oamenii de știință lumea în care tu nu vezi mai nimic, o poți face. Ei, oamenii de știință, aduc din mintea lor concepte pe care apoi le regăsesc sau pe care le așază în lume, modelând-o, schimbând-o, cucerind-o. Apoi, din dragoste pentru profani, îți popularizează lucrările, adică explică școlărește, pe-ndelete, pentru oricine vrea să înțeleagă. Să vrei să înțelegi ține de calitatea ta de om. Mărturisesc că mi s-a întâmplat ca, după ce am adus la clasă un text dintr-un autor celebru (mai mult…)

De ce profesor?…

0

profesorArticol scris de Elena Ciobanu | IMPULS, nr. 2

„Un secol de trăiești, un secol învață, dar nu mereu în aceeași clasă“

NICOLAE IORGA

Statutul de profesor se dobândește destul de ușor, ar spune unii, destul de greu ar spune cei care analizează cu seriozitate și văd mai mult de o simplă meserie. În pofida  tuturor greutăţilor, a obstacolelor şi a dezamăgirilor, milioane de profesori din lumea întreagă perseverează în această profesie pe care şi-au ales-o. Ce i-a determinat să aleagă acestă profesie și ce i-ar putea determina pe tinerii absolvenți de liceu să aleagă să devină profesori când ştiu că s-ar putea să găsească la terminarea școlii destul de multe dezamăgiri? Ce îi face să nu renunţe? Majoritatea oamenilor cred că a fi profesor înseamnă doar a transmite cunoștințe dintr-un anumit domeniu, a evalua nivelul de cunoștințe al elevilor și a-i ierarhiza prin note. Profesia de cadru didactic este mult mai profundă, solicită calități speciale, care se pot forma și dezvolta dacă persoana respectivă dorește, cu adevărat, să fie profesor. Cel care intenționează să urmeze o cariera didactică trebuie să poarte, înainte de a se înscrie la facultate, o discuție cu el însuși, pentru a se verifica dacă poate face față cerințelor profesiei. În primul rând, constată dacă este conștient de importanța profesiei, pentru că a fi profesor înseamnă să te dedici celor pe care-i educi, să ai sentimente pozitive față de ei, să le oferi dragostea și respectul tău, să fii conștient că le influențezi viața și ești răspunzător pentru asta în fața lor, a părinților, a societății.

 Înainte de a alege cariera didactică, fiecare trebuie să găsească (mai mult…)

Importanţa lecturii în viaţa elevului

1

citesteArticol scris de Felicia Constantinescu | IMPULS, nr. 2

Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjurătoare, ea însăşi fiind o lume. Şcoala joacă un rol important în apropierea copilului de lumea cărţii şi implicit, de lectură.

Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi nu un vas ce trebuie umplut”. Secretul acestui foc rezidă în propria noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie cucerit, ca pe o materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l împărtăşeşti cu ceilalţi, aceasta va fi deviza cheie.

Noi trebuie să avem dragoste pentru carte, pentru că ea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm. Ea te instruieşte chiar şi fără să i-o ceri şi poate, când nici n-o doreşti.

Nu trebuie ignorate radioul, televizorul sau calculatorul, dar spre deosebire de aceste surse informaţionale şi de culturalizare trebuie să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. Piesa de teatru, filmul, emisiunile radio şi televizorul ne impun un ritm de urmărire, înţelegere, ne împiedică să insistăm asupra unor momente care ne-au interesat sau care ne-au plăcut mai mult. O carte te trimite (mai mult…)

arta TATTOO | Semnificaţie istorică şi actuală. Pro şi Contra tatuajelor… Ce alegi?

0

tattoo-554x369Articol scris de Claudia Mădălina Pătraşcu | IMPULS, nr.2

Subiectul tatuajelor a rămas aproape peste tot în lume unul destul de controversat. Mulți sunt cei care le îndrăgesc, şi le fac sau doar le admiră, dar la fel de mulți sunt şi cei care le blamează şi le asociază cu diferite clase de oameni.

Trecând de prejudecați, tatuajele există din cele mai vechi timpuri în culturi precum cea egipteană (încă din anul 2000 î.Hr.), japoneză (din anii 300 î.Hr.), chineză şi continuându-şi extinderea până în zilele noastre când arta tatuajului nu se mai practică din motive specifice, ci doar ca o înfrumusețare sau modificare corporală.

La egipteni, tatuajul era predominant la femei şi se efectua cu ocazia anumitor ritualuri. La japonezi şi în alte culturi asiatice, desenele imprimate cu cerneală pe trupurile şi feţele bărbaților aveau rolul de a îndepărta forțele răului şi spiritele obscure. Mai apoi tatuajul a devenit însemnul hoților, criminalilor, deținuților şi chiar până în zilele noastre, în Japonia a avea un tatuaj e un stigmat ce te integrează în lumea interlopă a mafiei şi a criminalilor.

Spre deosebire de lumea asiatică, în Anglia şi Rusia secolelor trecute, tatuajele aparțineau elitei. Doar regii şi împărații beneficiau de arta scumpă a tatuajului, care nu le era accesibilă oamenilor de rând.

                Cele două războaie au participat in mod considerabil la răspândirea tatuajelor mai ales printre soldați şi marinari. „Saloane” de tatuat erau amplasate în porturi sau lângă bazele militare.

Momentul revoluționar care a permis (mai mult…)

Colocaţii ale substantivului „moarte”

0

moarteArticol scris de Elena Bărbulescu | IMPULS, nr. 2

Expresia este o îmbinare de cuvinte sau o construcţie sintactică prin care se exprimă o idee, un sentiment.

™ 1.

MOARTE, morţi, s.f. = Încetare a vieţii, oprire a tuturor funcţiilor vitale, sfârşitul vieţii, răposare, deces;

Moarte aparentă = letargie;

Moarte clinică = încetarea funcţiilor vitale ale inimii, a circulaţiei sângelui, respiraţiei;

Moarte fiziologică = deces prin uzură avansată a întregului organism, fără o boală dominantă;

Moarte declarată = situaţie juridică creată unei persoane dispărute în împrejurări care fac să se prezume moartea sa fizică;

Moarte civilă = privaţiune absolută de drepturile cetăţeneşti;

Acest substantiv, asociat cu alte cuvinte, îşi  pierde identitatea de bază din dicţionar şi capătă alte înţelesuri, formând sintagme, expresii, locuţiuni, cuvinte compuse. Acest lucru va fi semnalat în exemplele ce vor fi prezentate în cele ce urmează.

Am găsit un stilou fără (de) moarte = (loc. adj., foarte durabil, foarte trainic). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu primeşte determinanţi; De moarte = a) loc. adj. şi adv. moral; b) loc. adj. (în textele bisericeşti; despre păcate, greşeli) care atrage osânda veşnică;

Atunci când este inconştient, omul îşi face moarte (singur sau cu mâna lui) = (loc. verbală – se sinucide). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu primeşte determinanţi; (mai mult…)

De ce iubesc Istoria?

0

istoriaArticol scris de Dana Ştefania Braşoavă | IMPULS, nr. 2

Ai citit titlul şi ai râs. Ai pufnit, ţi-ai dat ochii peste cap şi te-ai întrebat zeflemitor: “La ce îmi trebuie mie istoria?” Poate ar fi cazul să te lumineze cineva! Ai deschis vreodată o carte de istorie? Un manual, o biografie a unei personalităţi marcante, nu ştiu, ceva în legătură cu acest domeniu? Îmi vei răspunde: “Evident, toată lumea a făcut asta cel puţin o dată în viaţa!”. Sigur, doar că tu imediat ce ai deschis-o, ţi-ai pus întrebarea infamă şi nu ai mai căutat răspunsul. Te-ai mulţumit să te complaci în ignoranţă!

Întâmplător, acum mulţi ani, am dat peste un citat al lui Miguel de Saavedra Cervantes care spunea aşa: “Istoria este emulul timpului, depozit al acţiunilor, martor al trecutului, exemplu şi înştiinţare a prezentului, avertisment al viitorului.” Traducerea? Nu ai avea nevoie de traducere dacă ai fi încercat măcar o dată în viaţă să găseşti răspunsul la acea întrebare înrobitoare. Un simplu exerciţiu de imaginaţie te va ajuta, poate, să înţelegi. Ne naştem, creştem, îmbătrânim, murim. Scopul vieţii este un lucru pe care mulţi nu îl înţeleg! Nu e suficient să treci prin viaţă. Nu e suficient să mori cu acelaşi bagaj intelectual cu care te-ai născut, doar pentru că ţi-a fost prea greu să răspunzi la o singură întrebare. Dacă în răspunsul întrebării stă întreaga esenţă a fiinţei tale? Nu vei afla niciodată, pentru că… ai râs atunci când ai văzut titlul!

Eu am ales istoria pentru că (mai mult…)

REGELE MIHAI şi MAREŞALUL ANTONESCU

0

Regele-Mihai-si-Maresalul-AntonescuArticol scris de Vasile Udroiu | IMPULS, nr. 2

Evoluţia României în perioada celui de-al doilea război mondial a fost atent urmărită de către istoricii români şi străini, de obicei, cu intenţii oneste şi cu readucerea la minimum a subiectivismului, existând, însă, şi multe abordări excesiv partizane.

Problema raporturilor dintre Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu a fost abordată după ’89 deseori, în contrastul în care s-a încercat repunerea celor două personalităţi într-o lumină realistă, deoarece în timpul regimului comunist, şi faptele unuia şi ale celuilalt fuseseră ţinta unor interpretări conform intereselor de partid.

Anumite interese politice străine argumentează ideea Holocaustului în România, găsind susţinere şi la istoricii români, fiind blamat şi găsit un singur vinovat, deşi la conducerea ţării, atunci, mai era cineva – Regele Mihai. În numele lui se făcea totul: se dădeau legi, se judeca şi condamna, se pornea la luptă. Totuşi, lui nu i se aduce nici o învinuire la capitolul respectiv.

Moartea i-a adus lui Ion Antonescu intrarea în Istorie ca o figură eroică a poporului român. Moartea lui Antonescu i-a adus Regelui o pată de neşters pe imaginea cu care va intra în istorie. De aceea, a incercat – după ce şi-a pierdut tronul, în faţa aceloraşi comunişti de partea cărora se plasase, sacrificându-l pe Mareşal –, şi pentru acest moment al relaţiei sale cu Antonescu, să cosmetizeze faptele.

Regele Mihai s-a (mai mult…)

„În dragoste nu e loc pentru «de ce?»”

0

keira_knightley_as_anna_karenina_keira_knightley-1366x7681Articol scris de Laura Diţoiu | IMPULS, nr. 2

„Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită, însă, este nefericită în felul ei.” spunea Lev Tolstoi în incipitul celui mai cunoscut roman al său, Anna Karenina.

Romanul conturează cu claritatea rusească stropii de iubire din sufletul unei femei, aparent idealistă. Subiectul, un melanj între datorie, iubire, pasiune şi, mai presus, remuşcare, a fost de curând ecranizat. Am tratat noua propunere cu mefienţă, gândindu-mă la lipsa de imaginaţie a regizorului care îşi alege un subiect atât de uzitat[1]. Eroare, părerea unui diletant! Filmul tulbură nu doar prin subiect, ci şi prin viziunea regizorală. Joe Wright, un iubitor de film şi apoi un cunoscător al literaturii[2], oferă o perspectivă modernă unui roman care nu depăşeşte barierele clasicului. Cu pasiune şi un spectru imagistic inedit, regizorul creează controverse problematizând într-un mod teatral temele romanului omonim: sensul și scopul vieții, contradicţiile sociale, condițiile morale ale căsătoriei și vieții de familie, relația dintre viață și moarte, dintre iubire și fericire, dintre datorie şi alegere, spoiala etică a unei societăţi în pragul capitalismului. Viaţa e surprinsă între joc, truc, anacronism, oportunitate şi şansă.

În spatele unei cortine preţioase, catifelate, dar grea, se desfăşoară, în anul 1874, o filă de viaţă. Scena, loc al exagerării, al complexităţii, al simbolului, prezintă, acum, doar sufletul unei femei, Anna Karenina (Vronsky, amantul acesteia, e doar o umbră palidă). În plan secundar, prezentat contrapunctic, avem un alt fir narativ, alegerea lui Levin ce pariază pe liniştea domestică a căsniciei. Nu se insistă pe explicitarea firului narativ. Asistăm la un scenariu ale cărui premise se presupune că le cunoaştem. Cu toţii ştim povestea. Ideea este, fireşte, recurentă. Expresia ei, nu.

Voit, la început, toate personajele sunt stridente, brutale, agitate, gesturile sunt oarecum maşinale. Regizorul, însă, renunţă la măşti treptat, lăsând loc poveştii care nu are nevoie de artificii, ci doar de detaşare. Decorul este straniu, dar cadru după cadru îşi pierde pe nesimţite din importanţă, devine de o intensitate suspectă, ireală (albastrul tapetului, al cerului etc.).

Teatralitatea nu (mai mult…)

D a y d r e a m i n g . Why to wake up early during summer

0

dream-2

Articol scris de Alexandru Băra | IMPULS, nr. 2

Daydreaming

So I’m lying in my bed, drenched in my fantasies, counting the imperfections in my ceiling. I have just given up counting the ones in my life because they are as many as the drops of rain falling outside my window. Today I hate the rain… And I’m thinking about it. About my hate. I should lay it down on a piece a paper, put it in an envelope and send it away. But I wouldn’t know where. And I don’t want anybody to share my hate. It’s my burden to bear. So, instead, I’m just lying in my bad, staring sadly at my ceiling…

Why to wake up early during summer

It was a beautiful summer morning… No! It wasn’t just an ordinary beautiful summer morning. It was THE most spectacular and wonderful summer morning that I have ever seen. I’m not very much of a “green man” and I’m not very passionate about anything related to nature. And yet there I was, staring at the sun which was rising from across the forest in front of me. As it rose it almost seemed like the entire field had been set on fire. And as if it wasn’t beautiful enough a bevy of birds passed away straight in front of the sun. It reminded me of those beautiful wallpapers, which I had never understood how they were made… and I was regretting that I had left my photo camera home. But as I came closer to the woods, all of my bad feelings faded away while I was listening more and more of the song of the birds, which could have surpass any orchestra in the whole world. And at that moment I would have probably bet my life on it. (mai mult…)

Liceul Energetic Târgu Jiu RSS Feed
Sus