În acest an scolar, în cadrul programului ROSE este finanțată editarea revistei școlii noastre  „IMPULS”.

Așteptăm colaboratori în rândul cadrelor didactice, al părinților și al elevilor pentru a continua să construim împreună un tărâm al cuvintelor în care să ne regăsim cu toții.

Lucrările se pot trimite pe adresa de email energetica2000tgjiu@yahoo.com  în format electronic pe toată perioada anului școlar.

Având o tradiție de peste 10 ani revista „IMPULS” are ISSN și va fi publicată atât în  format tipărit cât și în format electronic pe blogul revistei https://impulsenergetic.wordpress.com/

Cerințe de redactare obligatorii:

– Lucrările vor fi tehnoredactate pe pagină, format A4 cu margini de 2 cm.
– Tehnoredactare cu Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, la 1,5 rânduri; titlul centrat, corp literă 14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, școala, localitatea, aliniat dreapta, corp literă 11, bold.
– Paginile nu vor fi numerotate și nu se vor folosi alte setări pentru antet și subsol decât cele indicate.
– Conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, să aibă originalitate sau sa cuprindă experiențe personale. Autorii poartă răspunderea integrală cu privire la originalitatea lucrărilor și la respectarea dreptului de autor.
– Lucrările pot avea si 2 sau mai multi autori, elevi si/sau profesori