A  N  U  N  Ţ

În data de 14 septembrie 2011, ora 16.00, GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC NR.1 – TÂRGU JIU organizează concurs pentru ocuparea postului de ANALIST PROGRAMATOR IA – STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ. Concursul se va desfăşura la sediul GRUPULUI ŞCOLAR ENERGETIC NR. 1 – TÂRGU JIU. Dosarele vor fi depuse la secretariatul unităţii şcolare, până la data de 12 august 2011.

 • CERINŢE:

• studii superioare de lungă durată – specializarea informatică sau automatică;

• vechime minim 6 ani în învăţământ pe catedra de informatică;

• certificat cursuri AEL – SIVECO;

• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher);

• baze de date: FOXPRO;

• grafică pe calculator: CorelDRAW, Photoshop;

• soft web design: Macromedia Dreamweaver;

• utilizarea programelor C++ şi Turbo Pascal;

• utilizarea aplicaţiilor ADLIC, BDNE, CE, CL, CEZ;

• cunoştinţe ORACLE;

• sisteme de operare Windows /2000/XP şi 2003 server;

• sisteme de operare UNIX şi Linux;

• utilizarea limbajului de programare JAVA;

• reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet şi Intranet;

• utilizarea software-ului Advanced eLearning şi a bazei de date ael school manager‎;

• ACTE NECESARE LA DOSAR:

–          cerere de înscriere la concurs;

–          copie după actul de studii;

–          copie act de identitate;

–          copie certificat de naştere;

–          copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;

–          fişa medicală;

–          copie carte de muncă;

–          recomandare de la locul de muncă;

–          C.V.

–          documente ce atestă perfecţionarea.

 

DIRECTOR,

Prof. Ionel Oană

 

GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC NR.1 – TÂRGU JIU

• BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS – ANALIST PROGRAMATOR IA – STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ

–         Operare nivel avansat – pachet Microsoft Office (Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher);

–         Baze de date în  FOXPRO;

–         Tutorial de  grafică pe calculator în CorelDRAW şi Photoshop;

–         Documentaţie soft web design: Macromedia Dreamweaver;

–         Programare în C++ şi Turbo Pascal;

–         Tutorial ORACLE;

–         Utilizarea sistemelor  de operare Windows /2000/XP şi 2003 server;

–         Administrarea sistemului de operare UNIX ;

–         Administrarea sistemului de operare Linux;

–         Ghid practic JAVA;

–         Reţele de calculatoare de la cablare la interconectare;

–         Tutorial Internet şi Intranet;

–         Documentaţie AEL;

–         Documentaţie ASM;

DIRECTOR,

Prof. Ionel Oană