Nr. 10855 din 20.11.2009isj gorj adrese oficiale

             Având în vedere adresa Nota MECI nr. 13677/20.11.2009 înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 10855/20.11.2009, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă cu reprezentanţi ai sindicatelor, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, vă reamintim că aveţi obligaţia de a respecta Legii nr. 329/2009.

Ca urmare vă comunicăm următoarele:

– pentru diminuarea cheltuielilor de personal din lunile noiembrie şi decembrie 2009, se acordă zile fără plată în 30 noiembrie 2009 precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009;

– trebuie avut în vedere programul pentru recuperarea materiei aferente (consemnarea acestor recuperări, în planificările cadrelor didactice, ulterior zilelor fără plată). 

În acest sens sunteţi direct răspunzători de punerea în aplicare a aspectelor menţionate în adresă!

 Inspector şcolar general, Prof. Paralescu Sebastian Justin