CARAVANA NATIONALA „VREAU SA FIU ANTREPRENOR”

0

Concurs Național de comunicări științifice pentru elevii din clasele cu profil tehnic ,,Triada Resurse-Reciclare-Recondiționare”

Anexa 1 Triada Fisa de inscriere

                                                                                                                    Anexa 2 Triada_Acord de parteneriat

                                                                                                 Anexa 3 Triada_Regulament

                                                                                     Triada-2018_Invitatie-Concurs-1

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019

INVITAȚIE 

 

                În conformitate cu activitățile cuprinse în Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin OMEN Nr. 4795/31.08.2017, vă facem cunoscut că în peroiada 26 -30 martie Liceul Energetic din Tg-Jiu va organiza ,,Săptămâna meseriilor,,.

             Activitățile propuse de școala noastră în acest interval de timp, se adresează unui grup țintă ce include elevi din clasa a VIII-a ai școlilor gimnaziale, părinți ai acestora și profesori diriginți cu scopul de informare privind posibilitatea continuării studiilor de către elevii aflați în clasa a VIII-a.

           În scopul asigurării unei informari corecte a elevilor școlii dvs. privind  oferta educațională a Liceului Energetic,  vă adresăm invitația de a ne vizita în oricare zi din  perioada amintită.

           De asemenea, Liceul Energetic derulează miercuri, 28.03.2018 activitatea ,,Ziua porților deschise,, marcată prin activități practice comune: elevi ai școlii noastre- elevi ai școlilor gimnaziale invitate,  în laboratoarele și atelierele școlii noastre.

        Evenimentul constituie un  prilej pentru elevii școlilor generale de a se informa cu privire la ajantajele cunoașterii unei meserii care să asigure rapid și sigur un loc de muncă.

ANUNT REVISTA IMPULS!

0

Revista Liceului Energetic, „IMPULS”, caută și în acest an colaboratori în rândul cadrelor didactice, al părinților și al elevilor.

Continuăm să construim împreună un tărâm al cuvintelor în care să ne regăsim cu toții.

Lucrările se pot trimite  pe adresa de email energetictgjiu@yahoo.com, în format electronic, până la data de  15 mai 2018.

   Revista va fi publicată și în format electronic pe blogul revistei https://impulsenergetic.wordpress.com/

Cerințe de redactare obligatorii:

  1. Lucrările vor fi tehnoredactate pe pagină, format A4 cu margini de 2 cm.
  2. Tehnoredactare Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, la 1,5 rânduri; titlul centrat, corp literă 14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, școala, localitatea, aliniat dreapta, corp literă 11, bold.
  3. Paginile nu vor fi numerotate și nu se vor folosi alte setări pentru antet și subsol decât cele indicate.
  4. Conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, să aibă originalitate sau sa cuprindă experiențe personale. Autorii poartă răspunderea integrală cu privire la originalitatea lucrărilor și la respectarea dreptului de autor.
  5. Lucrările pot avea si 2 sau mai multi autori, elevi si/sau profesori

 

Calendar înscriere examen Bacalaureat 2018

http://www.edu.ro/calendarul-examenului-na%C8%9Bional-de-bacalaureat-2018

 Important: Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune

se fac în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie 2018 la secretariatul liceului

 

Comisia C.E.A.C – CHESTIONARE

0

http://www.isondaje.ro/sondaj/558508689/ – Chestionar elevi

http://www.isondaje.ro/sondaj/559457124/ – Chestionar părinți

“SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI A FRUCTELOR DONATE“

0

MOBILITĂŢI EUROPENE pentru elevii din domeniul electric şi electronic pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale

0

PROGRAM IARNA

0

lansare proiect „Cercul Meseriașilor Electricieni”

0

Vă facem cunoscut ca în data de 5 octombrie 2017, ora 12,  Liceul Energetic din Tg-Jiu va organiza, la sediul instituției din strada Aleea 23 August, Nr.11,  lansarea proiectului Cercul Meseriașilor Electricieni.

Evenimentul face parte din calendarul activităților de promovare a proiectului Cercul Meseriașilor Electricieni,  declarat câștigător în competiția națională  Idei din Țara lui Andrei  organizată și susținută de Compania  OMV Petrom.

„Cercul Meseriașilor Electricieni”

0

     „Cercul Meseriașilor Electricieni”, proiect câștigat de Liceul Energetic Tg-Jiu în urma celei de-a 6-a ediții a programului „Idei din Țara lui Andrei”, finanțat de OMV Petrom, va fi implementat pe parcursul anului școlar 2017-2018.

     Proiectul vizează înființarea și dotarea unui laborator în domeniul electric, care să crească însușirea competențelor profesionale ale elevilor, în vederea asigurării inserției pe piața muncii a absolvenților. Acest proiect aduce un plus de valoare școlii noastre prin dezvoltarea bazei materiale dar și prin integrarea TIC în pregătirea tinerilor.

Închiererea situației școlare / corigențe | 2017

0

[Programare situatii neincheiate si corigente 2017 Liceul Energetic]

Setting the page on fire with some hard work

Liceul Energetic angajează contabil gradul III

0

[ANUNT CONCURS POST CONTRACTUAL]

Graficul pregătirii pentru BAC, sesiunea august-septembrie 2017

0

[Grafic pregătire Bac august 2017 Energetic]

SC VONCOMPROD SRL angajează…

0

SC VONCOMPROD SRL angajează absolvenți de liceu și școală profesională, promoția 2017, cu următoarele specializări: mecanică, electric, electronică și automatizări. Persoană de contact: Ing. Stoichițescu Robert – director tehnic, tel. 0722.221.454.

Sus